';
Layer

V každej firme sa to občas stane…

Atmosféra v tíme stuhne, viazne komunikácia, vznikajú konflikty. Projekty trvajú dlhšie akoby mali. Ľudia stratia zápal, energiu, objaví sa vyhorenie. Aj skúsení manažéri občas narazia na problém, ktorý im nedá spávať.
Layer

Zuzana Oravcová

PhDr. Zuzana Oravcová vytvorila svoj vlastný autorský program EmMotivo.

Pomáha firmám z business prostredia odhaliť pôvod vzniku rôznych emócií a presvedčení, ktoré brzdia výkon a narúšajú potrebný flow. Certifikovanými metódami dokáže priniesť zamestnancom mentálnu úľavu v súkromí, prirodzene potrebnú na zvládnutie pracovného náporu v tíme. A tiež, samozrejme, naopak…

Zuzana je biznis terapeutka a koučka s 20 ročnou praxou. Sama je zamestnávateľom. Zamestnáva 25 ľudí. Denne sa pohybuje na pôde poradenstva, koučingu, biznis terapií a konzultingu. Na workshopoch dokáže citlivými certifikovanými metódami vyťažiť pre jednotlivca aj firmu maximum. Má za sebou reálne výsledky.

„S klientami už takmer 20 rokov riešime rôzne situácie v práci aj doma. Postupne som prichádzala na to, že tieto dva svety spolu veľmi úzko súvisia. Problémy sa nevyskytovali izolovane, ale prenášali sa medzi prácou a domácnosťou. Pochopila som, že ak chcem pracovať na celkovom šťastí a spokojnosti človeka (rodiča, manžela, zamestnanca), tak musím pracovať na  „uzdravení“ oboch oblastí života (pracovného aj rodinného). Netváriť sa, že jedna z nich neexistuje, alebo si nevyžaduje pozornosť. “

Zuzana Oravcová, autorka a koučka EmMotivo

Layer

Starať sa o duševné zdravie zamestnancov

 

prináša reálne výsledky

EAP

Autorský program EmMotivo vznikol na báze medzinárodného konceptu Employee Assistance Program (EAP). Zjednodušene ide o systematickú a komplexnú starostlivosť firmy o duševné zdravie zamestnancov. Tento zmysluplný program prináša merateľné výsledky.

Zuzana Oravcová ho prispôsobila na mieru slovenskému pracovnému prostrediu a potrebám HR manažmentu.

EmMotivo program odráža moje životné skúsenosti, rokmi odskúšané svojou každodennou prácou v súkromnej praxi. Som presvedčená, že ak firma chce mať výkonných, angažovaných, ale zároveň šťastných a spokojných zamestnancov, musí sa o nich komplexne a vytrvalo starať. Riešiť ich každodenné problémy a starosti doma aj v práci. “

Zuzana Oravcová, autorka a koučka EmMotivo

Nastavte si vlastný program

 

Zažite emotívnu a sebapoznávaciu  sériu 7 „Robinson workshopov“, alebo si objednajte inšpiratívny program  „Z kuchyne do officu“, ktoré priamo prepája partnerské zručnosti s pracovnými.

Obidve vynikajúco doplní individuálny program pre zamestnancov: Medzi štyrmi očami.

Layer

Robinson workshopy

Vedeli ste, že slony dokážu komunikovať až na vzdialenosť štyroch kilometrov, zachytiť infrazvuk blížiaceho sa zemetrasenia a vydať varovný signál? Prečo my ľudia, niekedy stojíme vedľa seba, ale nevieme nájsť spoločnú reč?

Začnite s tímom riešiť situácie inak ako doteraz, spoznajte svoje ja, svoj balíček varovných signálov a emócií, s ktorým môžete pracovať a rozvíjať sa v situáciách, v ktorých sa cítime oslabení (tlak, stres, strach, úzkosť, hnev, vyhorenie, neistota v práci…).

Layer

Zažite so svojim tímom objaviteľský deň

 

Cez fotografie, ilustrácie, predstavy a fantázie sa ocitnete na úplne neznámom ostrove. Keď tu na chvíľu zakotvíte, porozumiete, prečo máte napríklad konflikt na pracovisku stále s konkrétnym kolegom, prečo pred poradou strácate odvahu, potíte sa, prežívate stres a napätie, neviete sa sústrediť na prácu a podobne.

Koučka využíva na workshope tzv. projektívne metódy. Pracuje so skúsenosťami, pocitmi, myšlienkami, postojmi, správaním jednotlivca aj skupiny. Cez fotografie, ilustrácie, imaginácie, modelové situácie, prípadové štúdie a hry prevedie tím od hravého sebapoznania cez zručnosti, ktoré pomôžu jednotlivcom pri dosahovaní vlastných cieľov, prijímaní zmien v organizácii až po vytvorenie svojho vlastného balíka emočných a kognitívnych schopností. Vďaka workshopu sa zamestnanec stáva kompetentnejším, výkonnejším a spokojným sám so sebou, získava nadhľad, porozumenie a potrebný balans v kontakte s kolegami aj zamestnávateľom.

Témy a obsah workshopov sú chronologicky usporiadané tak, aby mali dlhodobý dopad na duševnú pohodu a zdravie zamestnancov, ktorí sa ho zúčastnia.

 1. Typologia zamestnancov a efektívna komunikácia na pracovisku
 2. Sebariadenie (sebakoučovanie) a sebamotivácia
 3. Budovanie dôvery a vzťahu v tíme a na pracovisku
 4. Zvládanie emócií a práca so stresom
 5. Tréning reziliencie ako cesta k vyššej výkonnosti
 6. Manažérske zručnosti (manažér ako mentor, kouč a terapeut)
 7. Psychoterapeutická pomoc pri riešení problémov na pracovisku
Layer

Z KUCHYNE DO OFFICU

Posilnite vo vašich zamestnancoch snahu byť dobrým partnerom a rodičom, a posilníte tak aj svoj pracovný tím o silného jednotlivca.
Séria workshopov produktu „Z kuchyne do officu“ je obľúbeným benefitom pre zamestnancov. Prepája priamo partnerské zručnosti s pracovnými.

V prvej línii workshopy pomáhajú riešiť aktuálne témy a problémy pri výchove detí a zároveň inšpirujú rodiča (zamestnanca), ako efektívne komunikovať s partnerom alebo dieťaťom, ako zvládnuť hádku a nedorozumenia bez silných emócií, posilňuje schopnosť počúvať, porozumieť a nesúdiť…
V druhej línii majú workshopy veľmi výrazný presah do pracovného výkonu. Získané zručnosti aktivujú v zamestnancoch zodpovednosť, rozhodovanie, angažovanosť, motiváciu, strategické riešenie, kritické myslenie, racionálne uvažovanie, asertívnu komunikáciu atď.

Môžete si vybrať z našej ponuky workshop na akúkoľvek tému. Pokojne nechajte zahlasovať aj svojich zamestnancov, čo ich najviac v súkromí trápi. TOP 3 témy:

„Pokračuj, verím ti.“

Ako zabezpečiť zdravý emocionálny vývin dieťaťa?
Presah do pracovného života: Naštartuje angažovanosť zamestnancov, komunikačné schopnosti, sebapresadenie, tvorivosť, kreativitu a flexibilitu zamestnancov, strategické a zdravé kritické myslenie.

„Ak by si si otvoril obchod, čo by si predával?“

Ako naučiť hovoriť deti o sebe.
Presah do pracovného života: sebaprezentácia, intuícia, konštruktívna komunikácia, sebapresadenie, „nebojácnosť“, prevencia pred vyhorením.

„Udobrime sa ešte dnes!

Ako pracovať s hnevom, strachom a agresivitou dieťaťa?
Presah do pracovného života: fokus na tému/úlohu, sústredenie a pozornosť, neprežívanie, byť nad vecou, racionálne uvažovanie a rozhodovanie, efektívna práca v tíme, kooperácia, efektívne riešenie záťažových situácií, odolnosť voči stresu…

Layer

MEDZI ŠTYRMI OČAMI

Nie všetky témy sa hodia na skupinový workshop. Preto v rámci komplexného EmMotivo programu poskytujeme aj individuálne poradenstvo a terapiu. Mnohí zamestnanci, ktorí zažili skupinový workshop, radi využijú možnosť stretnúť sa s koučkou a face-to-face prebrať súkromné otázky.

Obľúbená forma konzultácie je aj cez Skype alebo email. Pre urgentné prípady vieme nastaviť aj hotline program (6-18 hodín denne).

Chcete skúsiť niečo nezáväzné?

Objednajte si zahrievací STARTER – ochutnávku EmMotivo!

Ide o vstupný workshop pre max. 60 ľudí, kde konkrétnejšie priblížime metódy s akými uznávaná koučka pracuje, EAP – EmMotivo program, ako aj situácie, v ktorých sa na ňu môžu tímy alebo jednotlivci obrátiť. STARTER ideálne dotvorí program na teambuildingoch či športových dňoch.

Čo zahŕňa STARTER?

 • stretnutie koučky s HR manažérom
 • identifikácia potrieb a problémov v kolektíve
 • návrh témy na zahrievací workshop
 • 2 hodinový workshop na dohodnutom mieste
 • spätná väzba a analýza

Tréning pevnej vôle a sebakontroly

Vzdelávací a regeneračný workshop:

6 stretnutí počas roka. Skupina uzavretá. Maximálny počet účastníkov 10.

Tréning aplikuje poznatky a najnovšie trendy z odboru psychológie, psychoterapie a neurovedy. Tréningy majú silný vedecký základ.

Cieľ:

 • Šťastie na pracovisku, zvýšenie loajality a angažovanosti zamestnancov
 • Zmysluplné zlepšovanie zamestnancov

Obsah:

 • Sebapoznávacie projektívne techniky, ktorých zámerom je uvoľnenie a rozvoj potenciálu zamestnancov, hľadanie zdrojov a nových pracovných zručností
 • Odhalenie chýb, zlozvykov, náhrada nefunkčných vzorcov emócii a správania za funkčné, zavádzanie nových stratégii a riešení smerujúcich k spokojnosti zamestnancov a ich výkonu na pracovisku
 • Rozvíjanie tém ako komunikácia, motivácia, zdravé rozhodovanie, zvládanie konfliktov, stresu a emócií, odmietnutie, odpustenie, zlepšovanie pozornosti, sústredenia a ďalšie. Jednotlivé témy sa identifikujú spolu s HR.
 • Meditácie a relaxácie- dýchacie a stabilizačné techniky, meditácie MINDFULNESS zamerané na lásku, harmóniu, pokoj, zdroje a súcit.
 • Zábavné hry a cvičenia na budovanie tímovej spolupráce a výkonu zamestnancov

Čo vieme:

 • Vytvoriť riešenia šité na mieru na dosiahnutie cieľov v oblasti podpory zdravia a produktivity zamestnancov
 • Vytvoriť, motivovať, realizovať plán šitý na mieru na každého účastníka a následne ho supervidovať a rozvíjať

VIAC O ZUZANE

Zuzana Oravcová je kouč, psychoterapeut, neuroterapeut a facilitátor s 20 ročnou súkromnou praxou so zameraním sa na medziľudské vzťahy a osobnostný rozvoj.
Svoje dlhoročné manažérske a terapeutické skúsenosti zúročuje v rámci vlastného autorského programu EmMotivo.
Ako HR poradca pre osobnostný rozvoj, pôsobí pri výberových konaniach zamestnancov. Sama zamestnáva a vedie tím 25 ľudí.

Philanthropy & Fundraising

Je spoluzakladateľkou Centra včasnej intervencie Trenčín a občianskeho združenia AUTIS v Trenčíne. Je zriaďovateľkou školy a materskej škôlky, ktoré sa venujú špecializovanej práci s deťmi s autistickými poruchami. Združenie zoskupuje tím odborníkov, ktorých práca je na vysokej odbornej úrovni.

Odborná prax a vzdelanie

 • Gestalt psychoterapia – certifikovaný psychoterapeut (Slovenská psychoterapeutická spoločnost akreditácia), r. 2005 -2009
 • Neurofeedback terapeut – (Slovenská asociácia pre biofeedback a neuroreguláciu, Neurofeedback inštitút), r. 2008 – 2009
 • Transformačná systematická terapia (Kathlyne Maki-Banhen, Canada), r. 2007
 • Práca s traumou, terapia zameraná na riešenie (Helene Dellucci, Francúzsko, Lyon), r. 2010
 • INPP – akreditovaný špeciálny pohybovo vzdelávací program pre rozvoj centrálneho nervového systému, motoriky, koordinácie a rovnováhy (Praha), r. 2012
 • Práca s telom v psychoterapii, stabilizačné postupy, (Praha), r. 2010 – 2011
 • Programme „Say it straight“ (Inštitút rodinnej psychoterapie, Virginia Satir), r. 2002
 • Špecializovaný program pre prácu v primárnej prevencii drogových závislostí, r. 2002
 • Špeciálna pedagogika ŠWP, (Karlova univerzita Praha), r. 2015
 • Beta tester pre edukačný Software „member of advisory board“
 • Supervízia (Jay Lewin, USA, Florida), prebieha

Napíšte Zuzane

Rada zodpovie ďalšie otázky

Phone:

+421 903 268 644

Email:

SOCIAL:

Address:

PhDr. Zuzana Oravcová
Námestie Svätej Anny 9
911 01  Trenčín

Office Bratislava
Grösslingová 71
811 09  Bratislava

Layer
Layer